Interim

In de praktijk is gebleken dat er veel behoefte is aan interim belastingadviseurs die al dan niet niet full time beschikbaar zijn voor een periode van enkele weken dan wel maanden.

Begin 2006 heb ik gedurende twee maanden een Accountantskantoor in het Gooi op interim basis van belastingadvies voorzien. Omdat dit voor beide partijen zeer bevredigend was, heb ik besloten mij vaker beschikbaar te stellen voor interim projecten.

Van juli 2006 tot en met maart 2007 ben ik op interim basis drie dagen per week Team Manager Europe Knowledge Group bij het International Bureau for Fiscal Documentation in Amsterdam geweest. Het IBFD is reeds sinds 1938 de meest gerespecteerde en toonaangevende instelling op het gebied van onankelijke informatieverstrekking over (internationale)belastingzaken. Mijn team bestond uit ongeveer 20 hoogopgeleide internationale fiscalisten. Behalve het bespreken en controleren van hun research reports en publicaties, was ik ook verantwoordelijk voor het human interest management.

De initieel voor 2 maanden bedoelde opdracht is op verzoek van het IBFD meerdere malen verlengd tot in totaal 9 maanden.